Ga naar de inhoud

Lesonderwerpen zijn o.a.: Bouw- en stedenbouw in de Middeleeuwen, achtergrondverhaal over de Binnendieze, het Bossche stadhuis, ’s‑Hertogenbosch als vesting- en garnizoensstad.

De lessen zijn voornamelijk op de zaterdagochtend van 9.30 tot (uiterlijk) 12.00 uur. Uitzonderingen daarop zijn de volgende lessen:

Vaartocht Binnendieze op maandagavond
Rondleiding door het Bossche stadhuis op woensdag- of donderdagavond
Rondleiding door de Sint Jan op zaterdagmiddag
Stadswandeling op zondagochtend

Rooster najaar 2024 groep 1 Rooster najaar 2024 groep 2