Ga naar de inhoud

Bossche genese: de uitbreiding van ’s‑Hertogenbosch buiten de wallen

Deze module is een spannende reis door de tijd. We staan stil bij de bijzondere ligging van de stad, de ‘genius loci’. Deze plek, waar Dommel en Aa samenvloeien in de Dieze, blijkt zeer bepalend te zijn voor de unieke vormgeving van de stadsplattegrond. In een hoog tempo ziet u vervolgens, aan de hand van vele afbeeldingen en kaarten, de enorme uitgroei van de stad na 1874 en de gevolgen hiervan voor de oude binnenstad.

U maakt kennis met de stedenbouwkundige visies en hun uitwerking in de achtereenvolgens tot stand gekomen stadsuitbreidingen. Ook de aanleg van zware infrastructuur om de strategische aantrekkelijke positie van de stad te benutten en te handhaven, krijgt ruime aandacht, alsook invloedrijke recentere visies van de stadsregio en van de provincie. U werpt een blik op de toekomst  met kaarten van de huidige Ruimtelijke Structuurvisie, inclusief de Groene Delta, het natuurontwikkelingsproject in en rond de stad.

Docent:
Jos Cuijpers

Rooster voorjaar 2024 groep 1 Rooster voorjaar 2024 groep 2