Ga naar de inhoud

Tussen het domein Orthen en de Heerlijkheid Vught vestigen zich vanaf het midden van de 12de eeuw vrije kooplieden. Het stromend water van het hier gelegen deltagebied is de levensader van de nieuwe stad. Via dit bekenstelsel heeft de stad verbinding met de grote rivieren en de zee. Tot ver in de 19de eeuw blijft transport over water concurreren met vervoer over de weg.
De nieuwe nederzetting is een succesformule en breidt zich snel uit zodat er kilometers natuurlijke waterlopen binnen de vesting komen te liggen.

De inleiding over de Binnendieze van ’s‑Hertogenbosch begint met de ontwikkeling van het bekenstelsel in Midden-Brabant, ontstaan van het landschap, de occupatie en ontwikkeling van dorpen en steden. Het water binnen de vesting ’s‑Hertogenbosch – de Binnendieze – komt uitvoerig aan bod. Van gebruik en verval tot dempingsplannen, eerherstel en restauratie. Naast voordelen zijn er ook nadelen. Vanaf de 14e eeuw tot heden veroorzaken de alsmaar stijgende waterpeilen met regelmaat overlast en zelfs rampspoed.

Docent:
Bernard van der Heijden is voormalig docent aardrijkskunde was schippersgids op de Binnendieze en heeft zich verdiept in deze interessante stadsrivier. Eerder gaf hij een module over de Latijnse school van ’s‑Hertogenbosch

Rooster voorjaar 2024 groep 1 Rooster voorjaar 2024 groep 2