Ga naar de inhoud

Ontstaan en ontwikkeling van de Reformatie in ‘s-Hertogenbosch

Begin 1500 ontstaan in Europa bewegingen, onder leiding van onder andere Luther en Calvijn, die zullen leiden tot ingrijpende hervormingen in de kerken. Ook in het Katholieke ’s‑Hertogenbosch krijgt de Reformatie grote invloed en ontstaat een protestantse geloofsgemeenschap. De invloed van het Protestantisme is tot nu merkbaar in de politiek, het onderwijs, de cultuur.

In deze les krijgt u een beeld van het spannende begin, de onrustige ontwikkeling en de ondergang van het Protestantisme in de stad. Daarna onderzoeken we de dominante positie van het Protestantisme van 1629 tot 1800. Vervolgens zien we hoe Napoleon zorgt voor een herschikking van de kerken, die door Koning Willem I zal worden voortgezet. Tenslotte ontdekken wij hoe in de 19de en 20ste eeuw het Protestantisme zich heeft ontwikkeld en van invloed is in het maatschappelijk- en kerkelijk leven in ’s‑Hertogenbosch.

Docenten:
Erica Scheenstra studeerde theologie en is verbonden aan de Protestantse Gemeente van ’s‑Hertogenbosch. Zij is tevens werkzaam als contextueel therapeut en supervisor.
Ruud Stiemer is verbonden aan de Protestantse Gemeente in de Grote Kerk. Hij verrichtte een jaar Evangelisatie in Santiago Chili. Hij is gepromoveerd in missiologie.

Rooster voorjaar 2024 groep 1 Rooster voorjaar 2024 groep 2