Ga naar de inhoud

Algemeen

De cursist schrijft in door middel van het inschrijfformulier op de website en verbindt zich daardoor voor deze cursus aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden en bepalingen gelden voor cursussen onder de vlag van Boschlogie.

Inschrijving

U schrijft zich in voor de hele cursus Boschlogie I, Boschlogie II of de losse modules van Boschlogie III overeenkomstig het aantal weken of lessen dat staat aangegeven in de beschrijving of op het rooster.

Het is altijd nodig vooraf in te schrijven om mee te kunnen doen. Neemt u deel aan de eerste les dan blijft u ingeschreven en dus betalingsplichtig voor de gehele cursus.

Het aantal lesweken voor cursussen is per cursus aangegeven. Lessen die uitvallen bij wegens afwezigheid van de docent worden zo veel als mogelijk vervangen of ingehaald. Indien Boschlogie hier uit overmacht niet aan kan voldoen, zal Boschlogie dit financieel compenseren.

Lessen gegeven door een vervanger worden beschouwd als gegeven door de reguliere docent. Bij afwezigheid van docent ontvang je hiervan bericht. Er vindt géén restitutie plaats wanneer een cursist lessen heeft gemist. De mogelijkheid bestaat om gemiste lessen bij Boschlogie I en Boschlogie II in te halen. Uitsluitend indien daar gelegenheid toe bestaat. Dit gebeurt altijd in overleg met de cursusadministratie.

Het is helaas niet mogelijk om een gemiste les(sen) van een Boschlogie III module in te halen. Er vindt géén restitutie plaats wanneer een cursist lessen heeft gemist.

U kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de eerste les. Daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Ook bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft u lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusseizoen.

Indien u meer dan 3 lessen van Boschlogie I of Boschlogie II niet heeft kunnen volgen ontvangt u geen certificaat.

Heeft u de gemiste lessen ingehaald, mail dan naar de cursusadministratie (inschrijvingen@boschlogie.nl) en dan sturen wij u uw certificaat na.

Betaling

Cursusgeld kan worden voldaan na ontvangst van de door Huis73 verzonden cursusfactuur.

Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens geeft u per ommegaande schriftelijk / per email door aan de  inschrijvingen@boschlogie.nl.

Deelname

Boschlogie I: Cursisten van Boschlogie I worden geplaatst op volgorde van inschrijving. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Zodra er plaats is, krijgt u van ons bericht. Hier kan enige tijd overheen gaan.

Boschlogie II: Voor cursisten die Boschlogie I volledig hebben afgerond, bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar Boschlogie II. Hiervoor ontvangt u vanuit onze cursusadministratie een uitnodiging voor deelname.

Boschlogie III: Na afronding van Boschlogie II kan u zich inschrijven voor de Boschlogie III modules.

Iedere Boschlogie III module moet een aantal minimum deelnemers hebben. Inschrijven betekent niet direct dan een module ook doorgaat. Mocht deze niet doorgaan ontvangt u hier bericht over.

Indien een module overboekt is dan worden cursisten, die zich hebben ingeschreven binnen de inschrijfperiode, op basis van loting geplaatst. Als u wordt uitgeloot, komt u op de wachtlijst voor de module waarvoor u zich heeft ingeschreven. Mocht er een plek vrijkomen dan melden wij u dat en heeft u de mogelijkheid alsnog deel te nemen. Belangrijk: U wordt niet automatisch doorgeschoven naar de wachtlijst van het volgend semester. U dient zich weer zelf opnieuw voor de betreffende module in te schrijven.

Zodra duidelijk is dat u kunt deelnemen door de door u gekozen module, ontvangt u van ons een bevestiging en ongeveer 3-4 weken voor aanvang van de module ontvangt u de factuur. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Aansprakelijkheid

Boschlogie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten; indien u een kledingstuk weghangt in een openbaar toegankelijke ruimte, is het raadzaam geen waardevolle spullen in de zakken achter te laten.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat tijdens de lessen verkregen wordt is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van cursisten, die deelnemen aan de cursus Boschlogie. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de werken/materialen gebruikt tijdens de cursus Boschlogie bij Huis73 College, dat (mede) auteursrechthebbende is op de werken/materialen ten behoeve van de cursus Boschlogie. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op websites, verveelvoudiging, verspreiding, uitleen of verhuur, het gebruik tijdens openbare voordrachten of voorstellingen of op welke andere wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de werkgroep Boschlogie namens Huis73 of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik en mits de informatie niet gewijzigd wordt en de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Overtreding hiervan zal leiden tot uitsluiting van verdere cursussen en mogelijke juridische stappen.

Persoonsregistratie

Op grond van de privacywetgeving verstrekt Boschlogie geen informatie uit het cursistenbestand aan derden zonder toestemming van betrokkene(n), tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geven wij geen adressen en telefoonnummers door van ons eigen personeel.

Tenslotte

De werkgroep Boschlogie behoudt zich het recht voor om gedurende de cursusperiode wijzigingen aan te brengen in het aanbod. Mocht een dergelijke wijziging tot gevolg hebben dat een cursus of workshop niet meer doorgaat, dan zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Alle wijzigingen van organisatorische aard blijven voorbehouden aan de Raad van Toezicht Boschlogie. Aan eventuele zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.