Ga naar de inhoud

Boschlogie is een pakket cursussen van en gedragen door vrijwilligers. Boschlogie is initieel opgericht door Koning Willem I College, Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch en Afdeling Erfgoed ‘s‑Hertogenbosch. In 2021 heeft Huis73 zich bij hen aangesloten.

Drijvende krachten achter de opleiding zijn de Werkgroep Boschlogie en de docenten.

Boschlogie kent de basiscursus Boschlogie I, een verbreding in de vorm van de vervolgcursus Boschlogie II en een verdieping door middel van de vele modules van Boschlogie III.

Wie zijn wij, de werkgroep

De werkgroep opereert onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht (RvT) die wordt gevormd door de hoofden van de vier genoemde organisaties.

Lees meer

Geschiedenis van Boschlogie

‘Boschlogie begon met schoolstrijd’, door Frans van Gaal

Lees meer