Ga naar de inhoud

Boschlogie is een cursus van en door vrijwilligers. Drijvende krachten achter de opleiding zijn de oprichters (Koning Willem I College, Kring Vrienden van ‘s‑Hertogenbosch en Afdeling Erfgoed ‘s‑Hertogenbosch). In 2021 heeft Huis73 zich hierbij aangesloten. Boschlogie kent de basiscursus Boschlogie I, een verbreding in de vorm van de vervolgcursus Boschlogie II en een verdieping in de vorm van de diverse modules bij Boschlogie III.

Wie zijn wij, de werkgroep

De werkgroep opereert onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht (RvT) die wordt gevormd door de hoofden van de vier genoemde organisaties.

Lees meer

Geschiedenis van Boschlogie

‘Boschlogie begon met schoolstrijd’, door Frans van Gaal

Lees meer