Ga naar de inhoud

De Sint-Jan

De Sint-Jan is al eeuwen beeldbepalend voor de stad ’s‑Hertogenbosch. Vanuit de wijde omtrek is de toren van dit imposante Godshuis zichtbaar. Zeker vroeger, toen er nog geen andere hoogbouw was, heeft het bouwwerk bij velen respect afgedwongen.

De kerk vervulde een centrale rol in het leven van de mensen in de Middeleeuwen. De kerk is dan meer dan een gebouw waar gelovigen de liturgie vieren. Het is tevens de ontmoetingsplaats bij uitstek.

De cursisten maken kennis met de bouwgeschiedenis van de Sint-Jan door de eeuwen heen. Het interieur van de Sint-Jan – beelden, altaren, de doopvont en ramen – biedt volop mogelijkheden om tijdens de les aandacht te schenken aan christelijke symboliek in en rond het gebouw.

Docent:
Maria van Deutekom studeerde pedagogiek. Zij verdiepte zich in geschiedenis, kunst en cultuur, is stadsgids in ’s‑Hertogenbosch en rondleidster in de Sint-Jan.

Rooster najaar 2024 groep 1 Rooster najaar 2024 groep 2