Ga naar de inhoud

Sociaal verhaal: sociale aspecten in de geschiedenis van ’s‑Hertogenbosch

In deze module schetst de docent de sociaaleconomische ontwikkelingen in de stad ’s-Hertogenbosch gedurende de periode 1800-2015.

Hij bespreekt een soort socio-analyse van de stad. Hierbij gaat hij uit van vijf kenmerkende ontwikkelingen van de stad. Een echte industriestad was ’s‑Hertogenbosch nooit maar wel een handelsstad, een vesting- en garnizoensstad, een katholieke bestuursstad en een ‘verzorgende’ stad. Die vijf kenmerken laten tot op de dag van vandaag hun sporen na; ‘fysiek’ in de stad en mogelijk ook ‘mentaal’ in de bewoners.

De docent neemt de deelnemer op interactieve, soms vermakelijke maar zeker  originele wijze mee in twee eeuwen sociale en economische stadsgeschiedenis.

Docent:
Frans van Gaal is ondernemer in geschiedenis. Hij schrijft publicaties, boeken en artikelen, onderzoekt, adviseert, traint, presenteert en voert actie. Zie ook www.fransvangaal.nl

Rooster voorjaar 2024 groep 1 Rooster voorjaar 2024 groep 2