Ga naar de inhoud

VoorheenVestingwerken’

Deze module bestaat uit een theorieles en 4 praktijklessen.

De cursus start met een theorieles op zaterdagochtend in het Kringhuis en geeft inzicht in de Vesting ’s‑Hertogenbosch van 1185 tot 1874. Er wordt ingegaan op de Stelling ’s‑Hertogenbosch met zijn vele militaire versterkingen in de wijde omgeving.

De volgende onderwerpen worden behandeld: Hoe verdedigt de Bosschenaar zijn stad? Hoe bouwt hij zijn muren, torens, wallen, bastions en forten? Hoe gebruikt hij het water ter verdediging? Welke wapens gebruikt hij? Wie valt de Bossche vesting aan? Waarom en hoe wordt de vesting aangevallen? Welke wapens en overige middelen gebruiken de aanvallers?

De praktijklessen zijn verdeeld over vier dagexcursies. De eerste drie excursies zijn een dagdeel in de ochtend. Tijdens de excursies verhelderen we de theorie aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden.

De eerste drie excursies zijn in en rond de stad ’s‑Hertogenbosch. Tijdens de eerste excursie wandelen we door de stad, langs en over de vestingwerken. De tweede voert in de morgen op de fiets langs forten, vesting- en verdedigingswerken in en rond de stad. De derde voert met de fiets langs een torenfort, een sluis, het Herman Moerkerkplein, de kanaal en vesting- en verdedigingswerken in en rond de stad.

Laatste excursie.

De laatste excursie gaat naar de vesting Naarden en bestaat uit twee dagdelen. De verschillende onderdelen van de vesting zijn in Naarden nog goed zichtbaar, evenals de ontwikkeling tot het stelsel met buitenwerken zoals dat in ’s‑Hertogenbosch ontstond in de 18e eeuw. U ziet hier objecten, die helaas in onze stad niet langer zichtbaar zijn. Ook wordt hier duidelijk wat de achtergrond was voor het opheffen van de vestingstatus voor ’s‑Hertogenbosch in 1874 en de invloed van de ontwikkeling van het geschut.

.

Docenten
De Werkgroep Vestingwerken van de Kring Vrienden verzorgt de cursus met de volgende docenten: Jan van den Berg, Bas Bevaart, Jos van Bruggen, Rob Hoogvliet, Jeff van Schijndel, Rien van Thiel en Frans Wijtmans.