Ga naar de inhoud

Van D’Muntelken naar De Muntel

De wijk ‘de Muntel’, bedoeld voor de arbeidersklasse, werd in eerste aanleg bewoond door middenstanders en gegoede arbeiders. Vele Bosschenaren kennen de wijk omdat hun grootouders hier hebben gewoond en hun ouders hier als kind zijn opgegroeid.
De wijk is bijzonder omdat dit de éérste Bossche wijk was met een stadsontwikkelingsplan, gemaakt door de gemeente. De gemeente was verplicht dit op te pakken door de woningbouw- en de woningnoodwet. Door deze wet ontstonden ook de eerste Bossche woningbouwverenigingen die voor een groot deel invulling gaven aan de gesitueerde gesloten woonblokken.
De rooms-katholieke kerk heeft ook een grote rol gespeeld in de Muntel. De kerk stond centraal in het leven en in de wijk. Geestelijken gaven les op de lagere scholen en speelden een belangrijke rol in het verenigingsleven. In het hart van de wijk was een groot klooster van de zusters Van Schijndel, die lesgaven en voor de bejaarden zorgden.

Deze module bestaat uit twee delen:
De eerste ochtend word u meegenomen in de ontwikkeling van de Muntel en het ontstaan van deze bijzondere wijk. Uitgelegd wordt waarom deze wijk zo bijzonder is en wat deze wijk zo bijzonder maakt.
De tweede ochtend bestaat uit een rondleiding door de wijk waarbij u ook enkele gebouwen bezoekt.

Docent
Frank Bouwmans is opgegroeid in de wijken de Muntel en de Vliert en is na diverse omzwervingen teruggekeerd in de Muntel.