Ga naar de inhoud

Stadsontwikkeling

Onze omgeving verandert in een steeds sneller tempo. Daardoor verandert ook de manier waarop we met ons erfgoed omgaan. Was er vroeger vooral aandacht voor grote monumentale gebouwen in onze stad, nu kijken we bij alle plannen in de stad eerst naar de historie van de plek. We kijken ook naar de relicten die ons aan het verleden herinneren. We beginnen met zoeken naar de historische verhalen die horen bij de plek waar het om gaat. Hebben we die verhalen, dan proberen we elementen te bewaren. Zo zijn de historische verhalen een inspiratiebron om elke plek in de stad mooier en interessanter te maken. We zorgen ervoor dat onze stad er straks nog steeds anders uitziet dan andere steden.
In de cursus laten we de deelnemers kennismaken met deze eigentijdse aanpak. Dat doen we als volgt:

  • We laten een  aantal voorbeelden zien van projecten in de stad waarbij deze aanpak  goed gelukt is.
  • We gaan ook in op de gegevensbronnen die je kunt gebruiken om verhalen en sporen uit het verleden te kunnen vinden.
  • Het verhaal van de plek past altijd op een of andere manier in het verhaal van de stad.  Daarom laten we in de cursus zien hoe in de loop van de tijd meerdere lagen zijn ontstaan die verklaren hoe de stad er nu bij ligt.
  • We sluiten de cursus af met een stadswandeling langs een aantal projecten die we besproken hebben.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt gegeven in nauwe samenwerking met de afdeling Erfgoed van ‘s‑Hertogenbosch.

Docenten
Hans Meester was hoofd van de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Hij heeft aan vele projecten over cultureel erfgoed leiding gegeven
John Stohr is als strategisch adviseur werkzaam geweest bij BRO Boxtel. Hij is met pensioen en daarnaast nog werkzaam als zelfstandig adviseur.

Aanmelding GeannuleerdBekijk het rooster