Ga naar de inhoud

’s-Hertogenbosch eiland in een onmetelijke zee

Al sinds de stichting van ‘s‑Hertogenbosch in 1185 worstelde de stad met haar waterveiligheid. Dit werd onder meer veroorzaakt door haar ligging aan een knooppunt van waterwegen waar de riviertjes Aa en Dommel uitmondden in de Dieze die vervolgens afwaterde in de Maas. Maar de Maas kampte vaak met een hoge waterstand waardoor afwatering niet mogelijk was. Integendeel!! Ingeval van hoge waterstand loosde de Maas ook water over land via de zogenaamde Beerse Overlaat.

Uit het feit dat er veel water richting deze stad stroomde, valt al op te maken dat de stad relatief laag gelegen was. Daarnaast maakte ‘s‑Hertogenbosch als vestingstad onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie waardoor het militaire belang meerdere malen een inundatie van het gebied rondom de stad vereiste.

In een tijdvak van 1740 – 1995 werden ‘s‑Hertogenbosch en omgeving 81 keer getroffen door grote en kleine overstromingen. De lezing gaat in op de vragen van hoe de stedelijke overheid en de bevolking van ‘s‑Hertogenbosch omgingen met het steeds terugkerende hoog water in deze periode

Docent
Francien van den Heuvel promoveerde op 24 juni 2021 aan de Open Universiteit op dit onderwerp, waarmee zij een stuk waterstaatsgeschiedenis toevoegde aan de al rijke historie van de stad.

Aanmelding GeslotenBekijk het rooster