Ga naar de inhoud

Den Bosch: Spaanse stad in Brabant?

Een onderzoek naar wederzijdse beïnvloeding

Rondleiders in ‘s‑Hertogenbosch hoor je vaak zeggen: ‘We waren een Spaanse stad’. Hoe Spaans was ‘s‑Hertogenbosch? Vonden de Spanjaarden dat ook? Wanneer was die ‘Spaanse tijd’? Wat betekende de ‘relatie’ voor de stad en voor het hertogdom Brabant? En niet te vergeten voor het ‘moederland’ ten zuiden van de Pyreneeën? En wat betekent voor dit land en de voormalige Lage Landen de band-van-toen nu nog?

Deze en daarmee samenhangende andere kwesties komen ter tafel tijdens de cursusochtenden in Huis73: (1) De Bourgondische opmaat, (2) Veel meer dan 80 jaar oorlog, (3) ‘s‑Hertogenbosch en Brabant in Spanje.

Boschlogie III cursisten kunnen zich ook uitsluitend voor de lezing aanmelden.

Docent:
Harry van den Berselaar studeerde Nederlands en communicatie. Hij publiceert in/over de Bossche stadstaal en de onderlinge invloed ‘s‑Hertogenbosch-Spanje.

Aanmelding GeslotenBekijk het rooster