Ga naar de inhoud

Lezing: Het vervoer kunst van Brabant naar Spanje

Rondleiders in ‘s‑Hertogenbosch hoor je vaak zeggen: ‘We waren een Spaanse stad’. Hoe Spaans was ‘s‑Hertogenbosch? Vonden de Spanjaarden dat ook? Wanneer was die ‘Spaanse tijd’? Wat betekende de ‘relatie’ voor de stad en voor het hertogdom Brabant? En niet te vergeten voor het ‘moederland’ ten zuiden van de Pyreneeën? En wat betekent voor dit land en de voormalige Lage Landen de band-van-toen nu nog?

De Bourgondische opmaat, veel meer dan 80 jaar oorlog, ‘s‑Hertogenbosch en Brabant in Spanje, deze en daarmee samenhangende andere kwesties komen ter tafel tijdens de drie ochtenden durende cursus Den Bosch Spaanse stad in Brabant.

De vierde cursusochtend is een lezing in de Knillispoort. De in de lessen behandelde onderwerpen komen samen in de lezing ‘Het vervoer van kunst en andere nuttige zaken vanuit Brabant naar Spanje in de 15de, 16de en 17de eeuw’.

Boschlogie III cursisten kunnen zich ook uitsluitend voor de vierde bijeenkomst aanmelden.

Docent:
Harry van den Berselaar studeerde Nederlands en communicatie. Hij publiceert in/over de Bossche stadstaal en de onderlinge invloed ‘s‑Hertogenbosch-Spanje.