Ga naar de inhoud

Er zijn maar een paar steden in Nederland waarnaar een architectuurstroming naar is vernoemd. ’s‑Hertogenbosch is er een van. De Bossche School is vanaf 1946 ontstaan vanuit een cursus die in het Kruithuis werd gegeven met het oog op de wederopbouw van katholieke kerken. Grote man achter de theorie van deze stroming is de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan. Op geniale wijze ontwikkelde hij een universeel ruimtelijk verhoudingsstelsel – het Plastische Getal – dat inmiddels onder architecten wereldwijd bekendheid geniet. Daarnaast speelt de relatie tussen binnen en buiten een grote rol in het gedachtengoed van De Bossche School.

De theorie van het Plastische Getal wordt beknopt verklaard om de schoonheid ervan te tonen. Daarnaast worden voorbeelden van diverse projecten getoond en worden stijlkenmerken van de Bossche School benoemd. Tijdens een wandelexcursie door de stad worden diverse panden bezocht en van een toelichting voorzien.

Docent
Miel Wijnen heeft zijn eigen architectenbureau Wijnen Architectuur dat zich richt op zowel nieuwbouwprojecten als restauratie- en herbestemmingsprojecten.