Ga naar de inhoud

Voorheen ‘1629 Het beleg compleet’

Door het beleg van ’s‑Hertogenbosch en de daaruit voortvloeiende gevolgen wordt 1629 als een scharnierjaar aangemerkt in de Nederlandse geschiedenis. De cursus schetst de opkomst van de Republiek en de neergang van de Spaanse hegemonie in de Lage Landen en het Rijnland. De Spaanse versus Staatse krachtverhoudingen vormen hierin een essentieel onderdeel in een zich voortdurend wijzigend geweldsspectrum. Hoogtepunten zijn de aanloop tot het beleg, het beleg, het (mislukte) ontzet en de veldtocht naar en op de Veluwe. Vanuit Spaans en Staats oogpunt worden al deze gebeurtenissen aan een nauwkeurige analyse onderworpen. De lezing geeft een nieuwe kijk op het beleg van ‘s‑Hertogenbosch!

Als uitgangspunt is gekozen voor een geïntegreerd politieke, economische maar vooral krijgskundige beschouwing.

Het eerste deel van de lezing behandelt het politiekspectrum vanaf 1609 tot 1629. Aansluitend volgt de opmaat naar het beleg van 1629. Verduidelijkt wordt hoe de krijgskunde in die tijd werd toegepast.

Het tweede deel behandelt het beleg en de daaruit voortvloeiende veldtocht op de Veluwe. Het leven in de belegerde stad wordt in korte passages verhaald. Verder wordt ingegaan op tijd/ruimte factoren aangaande verplaatsingen van legers in die tijd. De uitgewerkte animaties vergroten voor u als toehoorder de beeldvorming.

Docent
Jeff van Schijndel was officier in verschillende functies binnen de Koninklijke Landmacht. Momenteel docent vestingwerken bij Boschlogie en verbonden aan Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch in diverse functies.

Aanmelding GeslotenBekijk het rooster