Ga naar de inhoud

Cartografie

Welkom in de wereld van de cartografen en de cartografie van het ontstaan van de eerste kaarten tot aan de kaarten en prenten van de twintigste eeuw. U leert kaarten duiden, verklaren en begrijpen!

Achtereenvolgens komen de volgende thema’s aan de orde:

  • De oudste kaarten
  • Het vervaardigen van kaarten
  • De indeling van kaarten
  • Wat is er te zien op kaarten
  • En tenslotte: voor wie werden de kaarten vervaardigd

De docent laat u aan de hand van prenten, kaarten, atlassen en globes uit het Hertogdom en de Meierij van Brabant zien hoe rijk de Zuid-Nederlandse cartografie eens was. U krijgt de belangrijkste instrumenten van de cartograaf te zien. Tot slot wacht u een kijkje in de museale atlas Maior en de stedenatlas van één van de beroemdste cartografen: de kaartenmakers-familie Blaeu.

Docent:
Jo Timmermans is uitgever en auteur van vele boeken en bezit tevens de grootste particuliere collectie kaarten, prenten, atlassen, globes en meetinstrumenten voor het vervaardigen van prenten en kaarten.

Vervolg op Boschlogie 1, aanmelden niet mogelijk, alleen op uitnodiging Rooster voorjaar 2024 groep 1 Rooster voorjaar 2024 groep 2